Przyroda

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

 

Wielowiekowe dęby w Rynku Alwerni fot.Kazimierz KrańskiGmina Alwernia geograficznie obejmuje obszar pomiędzy Wyżyną Krakowsko-Częstochowską a Doliną Górnej Wisły od strony Kotliny Oświęcimskiej na terenie Grzbietu Tenczyńskiego. Charakteryzuje ją bogaty i zróżnicowany krajobraz. W obrębie Gminy położone są dwa parki krajobrazowe: Rudniański Park Krajobrazowy i Tenczyński Park Krajobrazowy. Parki te wchodzą w skład Jurajskiego Parku Krajobrazowego utworzonego w 1981 roku, obejmują prawie dwie trzecie obszaru Gminy. Park Rudniański obejmuje tereny położone na zachód od Kwaczały i Rudna oraz na północ od Nieporazu. Na terenie tego parku utworzony został tzw. ?użytek ekologiczny?- ostoja bobrów zlokalizowany w Brodłach Spaliska. Natomiast Park Tenczyński zajmuje całą południowo ? wschodnią część obszaru Gminy. Ze względu na wartości przyrodnicze, gmina znajduje się w strefie krajobrazu chronionego. Naturalne atrakcje to: - starodrzew w Alwerni (wielowiekowe dęby), - araukarie kwaczalskie, -  skałki jurajskie (Skały Gaudynowskie),  -  skały bazaltowe,  -  źródła i wywierzyska wody jurajskiej, - duże obszary leśne.

 

Pomniki Przyrody w Gminie Alwernia pdf

Wykaz:

Dąb szypułkowy (Quercus Robur) Alwernia,
Lipa drobnolistna (Tilia Cordata) Alwernia,
Buk pospolity (Fagus Silvatica)Alwernia,
Lipa drobnolistna (Tilia Cordata) Poręba Żegoty
Dąb szypułkowy (Quercus Robur) Poręba Żegoty
Dąb szypułkowy (Quercus Robur) Poręba Żegoty
Dąb szypułkowy (Quercus Robur) Poręba Żegoty
Tulipanowiec (Liliodendron Tulipifera) Poręba Żegoty
Dąb szypułkowy (Quercus Robur) Poręba Żegoty
Dąb szypułkowy (Quercus Robur) Poręba Żegoty
Platan ( Palatanus Acerifolia) Poręba Żegoty
Lipa wielkolistna (Tillia Platyphyllos) Poręba Żegoty
Dąb szypułkowy (Quercus Robur) Poręba Żegoty
Tulipanowiec (Liliodendron Tulipifera) Poręba Żegoty
Wejmutka (Pinus Strobus) Poręba Żegoty
Lipa drobnolistna (Tilia Cordata) Poręba Żegoty
Dąb szypułkowy (Quercus Robur) Poręba Żegoty
Dąb szypułkowy (Quercus Robur) Poręba Żegoty
Lipa drobnolistna(Tilia Cordata) Poręba Żegoty
Wejmutka Poręba (Pinus Strobus) Żegoty
Wejmutka Poręba (Pinus Strobus) Żegoty
Wejmutka Poręba (Pinus Strobus) Żegoty

 

Atrakcje geologiczne