Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Alwerni

ul. Rynek 3
32-566 Alwernia
tel.: (12) 283 12 72
adres e-mail: gkrpa@alwernia.pl

SKŁAD Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Alwerni:

 1. Pani Katarzyna Jonkisz – Przewodnicząca
 2. Pani Grażyna Jarczyk – Sekretarz Komisji
 3. Pani Joanna Dębska – Członek Komisji
 4. Pani Mirosława Dzierwa – Członek Komisji
 5. Pani Jolanta Głownia – Członek Komisji
 6. Pani Iwona Oleksy – Członek Komisji
 7. Pan Michał Strączek – Członek Komisji

ZADANIA Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Alwerni:

 1. Inicjowanie i podejmowanie działań związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Alwernia.
 2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży.
 3. Uczestniczenie w sprawach sądowych z wniosku Komisji.
 4. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
 5. Opiniowanie zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami Rady Miejskiej.
 6. Kontrolowanie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, na podstawie imiennego upoważnienia Burmistrza, w składzie co najmniej 2 osób.

PUNKT KONSULTACYJNY przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Alwerni:

 • wtorek od godz. 16:00 do godz. 20:00.

w tym:

 • wtorek: od godz. 16:00 do godz. 17:00 – konsultacje indywidualne
 • wtorek: od godz. 17:00 do godz. 20:00 – grupy terapeutyczne

DYŻUR członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Alwerni:

 • czwartek od godz. 15:00 do godziny 17:00

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Alwerni w roku 2023 (od godz. 15:00 do godz. 17:00):

 • 19.01.2023 r.
 • 23.02.2023 r.
 • 23.03.2023 r.
 • 20.04.2023 r.
 • 18.05.2023 r.
 • 15.06.2023 r.
 • 06.07.2023 r.
 • 24.08.2023 r.
 • 21.09.2023 r.
 • 19.10.2023 r.
 • 23.11.2023 r.
 • 14.12.2023 r.

GRUPY TERAPEUTYCZNE przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Alwerni:

 • grupa terapeutyczna dla uzależnionych
 • grupa terapeutyczna dla współuzależnionych

KOORDYNATOR Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

 • Joanna Mzyk, Urząd Miejski w Alwerni, Referat Oświaty ul. Zbigniewa Gęsikowskiego 7, 32 – 566 Alwernia, tel. (12) 283 11 15 w. 323

AKTY PRAWNE:

DO POBRANIA: