Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Rynek 3
32-566 Alwernia
tel. 12 283 12 72
e-mail: gkrpa@alwernia.pl

Skład GKRPA:

1. Pani Katarzyna Jonkisz – przewodnicząca
2. Pani Małgorzata Cichocka – sekretarz
3. Pani Mirosława Dzierwa – członek
4. Pani Joanna Dębska – członek
5. Pan Michał Strączek – członek
6. Pani Iwona Oleksy – członek
7. Pani Jolanta Głownia – członek

Zadania GKRPA:

– Inicjowanie i  podejmowanie działań związanych z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Alwernia
– Uczestniczenie w sprawach sądowych z wniosku Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
– Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku
   poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego
– Opiniowanie zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami Rady Miejskiej

Punkt konsultacyjny przy GKRPA w Alwerni czynne: w każdy wtorek od godziny 16:00 do godziny 20:00

Dyżur członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: w każdy czwartek od godziny 15:00 do godziny 17:00

Harmonogram posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2022: 13 stycznia 2022 r. 10 lutego 2022 r. 10 marca 2022 r. 07 kwietnia 2022 r. 12 maja 2022 r. 09 czerwca 2022 r. 07 lipca 2022 r. 25 sierpnia 2022 r. 22 września 2022 r. 20 października 2022 r. 17 listopada 2022 r. 15 grudnia 2022 r.

Grupy terapeutyczne i inne (działające przy GKRPA w Alwerni)

– grupa terapeutyczna dla uzależnionych
– grupa terapeutyczna dla współuzależnionych

Koordynator Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Joanna Mzyk III piętro, pokój nr 315 numer wewnętrzny 323

Urząd Miejski w Alwerni
ul. Z. Gęsikowskiego 7
32 – 566 Alwernia

Akty prawne:

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o wszczęcie postępowania zmierzającego do ustalenia uzależnienia