Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Alwerni

ul. Rynek 3
32-566 Alwernia
tel.: (12) 283 12 72
adres e-mail: gkrpa@alwernia.pl

SKŁAD Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Alwerni:

 1. Pani Katarzyna Jonkisz – Przewodnicząca
 2. Pani Grażyna Jarczyk – Sekretarz Komisji
 3. Pani Joanna Dębska – Członek Komisji
 4. Pani Mirosława Dzierwa – Członek Komisji
 5. Pani Jolanta Głownia – Członek Komisji
 6. Pani Iwona Oleksy – Członek Komisji
 7. Pan Michał Strączek – Członek Komisji

ZADANIA Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Alwerni:

 1. Inicjowanie i podejmowanie działań związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Alwernia.
 2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży.
 3. Uczestniczenie w sprawach sądowych z wniosku Komisji.
 4. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
 5. Opiniowanie zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami Rady Miejskiej.
 6. Kontrolowanie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, na podstawie imiennego upoważnienia Burmistrza, w składzie co najmniej 2 osób.

PUNKT KONSULTACYJNY przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Alwerni:

 • wtorek od godz. 16:00 do godz. 20:00.

w tym:

 • wtorek: od godz. 16:00 do godz. 17:00 – konsultacje indywidualne
 • wtorek: od godz. 17:00 do godz. 20:00 – grupy terapeutyczne

DYŻUR członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Alwerni:

 • czwartek od godz. 15:00 do godziny 17:00

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Alwerni w roku 2024 (od godz. 15:00 do godz. 17:00):
18.01.2024 r.
29.02.2024 r.
21.03.2024 r.
18.04.2024 r.
09.05.2024 r.
13.06.2024 r.
04.07.2024 r.
29.08.2024 r.
26.09.2024 r.
24.10.2024 r.
21.11.2024 r.
12.12.2024 r.

 

GRUPY TERAPEUTYCZNE przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Alwerni:

 • grupa terapeutyczna dla uzależnionych
 • grupa terapeutyczna dla współuzależnionych

KOORDYNATOR Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

 • Joanna Mzyk, Urząd Miejski w Alwerni, Referat Oświaty ul. Zbigniewa Gęsikowskiego 7, 32 – 566 Alwernia, tel. (12) 283 11 15 w. 323

AKTY PRAWNE:

 • Uchwała nr XVI/106/2023 Rady Miejskiej w Alwerni w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2024
 • Zarządzenie nr 0050.58.2023 z dnia 3 kwietnia 2023 r

DO POBRANIA: