Herb Gminy Alwernia

Herb przedstawia  w czerwonej traczy herbowej srebrny monogramem A, na którym wsparta jest czarna krokiew , na niej z kolei srebrna wieża kościelna zwieńczona czarną tzw. latarnią. Po bokach wieży dwa stylizowane srebrne świerki.
Kościelna wieża symbolizuje kościół przy klasztorze o.o. Bernardynów, założony w 1616 roku, u stóp którego rozwinęła się osada, późniejsze miasto Alwernia. Monogram A to inicjał nazwy miasta. Dwa drzewa iglaste prawdopodobnie nawiązują do okolicznych lasów, bądź też do faktu, że klasztor powstał na karczowisku. Najstarsze godło herbowe Alwerni znane jest z pieczęci z 1845 roku, przedstawiała ona kościół z wieżą między dwoma jodłom.