Historia Nieporazu

Nieporaz jest najbardziej wysuniętą na północ miejscowością gminy Alwernia. Wieś położona jest przy autostradzie A-4.  Jej powierzchnia  w 90% pokryta jest lasem. Jest to niewątpliwie jeden z ważniejszych walorów wypoczynkowych wsi. W północno - zachodniej części znajduje się  fragment Puszczy Dulowskiej bogatej w rozmaite gatunki flory i fauny.