Historia Okleśnej

Informacji historycznych na temat miejscowości jest niewiele. Wiadomo że w czasie ustroju folwarczno – pańszczyźnianego wprowadzonego do Polski z początkiem XVI wieku chłopów zmuszano do pracy w kopalniach ołowiu i galmanu w ramach obowiązku pańszczyźnianego.  Poddani z dóbr tenczyńskich mieli obowiązek odwozić beczki napełnione galmanem z kopalń na brzeg Wisły do Okleśnej, gdzie ładowano go na tratwy. Wiadomo więc, że już wtedy z Okleśnej właśnie spławiano tratwami w dół rzeki materiał kopalniany.

Z początkiem XX wieku Okleśna należała obok 27 wsi i 1 miasta do hrabstwa tenczyńskiego, którego świetność skończyła się wraz z wybuchem I wojny światowej.

W czasie II wojny  światowej mieszkańcy Okleśnej objęci zostali akcją wysiedleńczą, podobnie jak mieszkańcy Kwaczały, Alwerni, Poręby, Grojca i Regulic. Pracujący w fabrykach trafiali w pobliże miejsc zatrudnienia czyli stosunkowo niedaleko. Jednak rodziny rolnicze kierowano do pracy w gospodarstwach rolnych na terenie Niemiec. Wysiedlenia z okolicznych miejscowości miały różne rozmiary i odbywały się w różnych terminach. Część wysiedlanych trafiała też do obozów.