Hitoria Podłęże

Wieś Podłęże położona jest nad Wisłą na południowym krańcu gminy Alwernia
w bezpośrednim sąsiedztwie Okleśnej i Mirowa. Graniczy także z gminą Spytkowice, znajdującą się na drugim brzegu rzeki.

Na granicy Okleśnej i Podłęża znajduje się miejsce łączące gminę Alwernia ze Spytkowicami.
Wisła jest tu więc naturalną granicą między powiatem chrzanowskim i wadowickim.
Tu właśnie kursuje prom przewożący pojazdy na drugi brzeg rzeki.

Nieopodal wsi Podłęże znajduje się najniższy punkt powiatu chrzanowskiego – 215 m.n.p.m. Najwyższym jest Ostra Góra – 481 m.n.p.m.

Obok Platform widokowych w Kwaczale, Regulicach i Grojcu znana jest także w gminie Platforma na Podłężu.
Podziwiać z niej można malowniczy krajobraz, przede wszystkim Wisły
i terenów sąsiedniego powiatu wadowickiego.

Na Podłężu znajduje się stanowisko dokumentacyjne - odsłonięcie geologiczne.