Historia Źródeł

Wieś położona jest nad Wisłą. Na jej terenie znajduje się starorzecze Wisły tworzące malownicze rozlewiska bogate w faunę i florę. Jest to bardzo atrakcyjne miejsce do wędkowania
i wypoczynku na łonie natury z dala od hałasu miasta i zabudowań wsi. Na uwagę zasługuje też murowana kapliczka, w której znajdował się ołtarzyk  (feretron)
z obrazami M.B. Niepokalanie Poczętej i Św. Antoniego z roku 1815.

Na Źródłach znajdują się pozostałości cmentarzyska z okresu grodziskowego (także w Kwaczale, Jankowicach i Żarkach. Badania prowadzone na tym terenie dały wyniki w postaci wykopanych urn grobowych, licznych przedmiotów kultu religijnego i użytku domowego z epoki kamienia łupanego, brązu żelaza. Liczne znaleziska mówią o pobycie tutaj człowieka
w zamierzchłych epokach.
W przeszłości wieś należała do klucza lipowieckiego. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa krakowskiego.
Integralne części miejscowości: Źródła Duże, Źródła Małe.