Zestawienia Statystyczna

Gmina Alwernia ma 12 158 mieszkańców, z czego 51,10% stanowią kobiety, a 48,90% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 0,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,2 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.Mieszkańcy gminy Alwernia zawarli w 2020 roku 52 małżeństw, co odpowiada 4,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. 25,8% mieszkańców gminy Alwernia jest stanu wolnego, 60,1% żyje w małżeństwie, 4,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,5% to wdowy/wdowcy. Gmina Alwernia ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -53. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,24 na 1000 mieszkańców gminy Alwernia. W 2020 roku urodziło się 111 dzieci, w tym 46,8% dziewczynek i 53,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 346 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,55 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju. W 2019 roku 46,7% zgonów w gminie Alwernia spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,5% zgonów w gminie Alwernia były nowotwory, a 7,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Alwernia przypada 13.11 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa małopolskiego oraz nieznacznie więcej od wartości średniej dla kraju. W 2020 roku zarejestrowano 107 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 98 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Alwernia 9. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0. 61,4% mieszkańców gminy Alwernia jest w wieku produkcyjnym, 16,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.

                                       ZESTAWIENIA ILOŚCI MIESZKAŃCÓW GMINY ALWERNIA  LATACH 2017-2022

Pozostałe dane statystyczne Gminy Alwernia