Rada Miejska 2018-2023

RADA MIEJSKA W ALWERNI

Dudek Marek dudek.m@alwernia.pl
Drabiec Katarzyna drabiec.k@alwernia.pl
Kędziora Henryk kedziora.h@alwernia.pl
Knapik Dawid knapik.d@alwernia.pl
Kubica Marzena kubica.m@alwernia.pl
Kuciel Jolanta kuciel.j@alwernia.pl
Kumala Maria kumala.m@alwernia.pl
Kulczyk Jerzy kulczyk.j@alwernia.pl
Kurnik Sławomir kurnik.s@alwernia.pl
Łukasik Jarosław lukasik.j@alwernia.pl
Macuda-Garnek Aureila macuda.a@alwernia.pl
Majchrowski Edward majchrowski.e@alwernia.pl
Świerguła Radosław swiergula.r@alwernia.pl
Pierzchała Krzysztof pierzchala.k@alwernia.pl
Tomaszewski Tomasz tomaszewski.t@alwernia.pl

 • Przewodniczący Rady Miejskiej
  Tomaszewski Tomasz
 • Zastępcy Przewodniczącego
  Kubica Marzena
  Kurnik Sławomir

  KOMISJE RADY MIEJSKIEJ 2018-2023

Komisja Oświaty

 • Jolanta Kuciel - Przewodnicząca
 • Marzena Kubica - Wiceprzewodnicząca
 • Katarzyna Drabiec
 • Radosław Świerguła

Komisja Gospodarki Komunalnej

 • Edward Majchrowski - Przewodniczący
 • Dawid Knapik - Wiceprzewodniczący
 • Marek Dudek
 • Katarzyna Drabiec
 • Krzysztof Pierzchała
 • Henryk Kędziora

Komisja Budżetu

 • Radosław Świerguła - Przewodniczący
 • Edward Majchrowski - Wiceprzewodniczący
 • Marek Dudek
 • Katarzyna Drabiec
 • Tomasz Tomaszewski
 • Krzysztof Pierzchała
 • Jerzy Kulczyk
 • Aurelia Macuda-Garnek
 • Maria Kumala
 • Marzena Kubica
 • Henryk Kędziora
 • Krzysztof Pierzchała

Komisja Rewizyjna

 • Maria Kumala - Przewodnicząca
 • Jerzy Kulczyk - Wiceprzewodniczący
 • Jarosław Łukasik
 • Radosław Świerguła

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 • Aurelia Macuda -Garnek - Przewodnicząca
 • Dawid Knapik - Wiceprzewodniczący
 • Jolanta Kuciel

Komisja Statutowo-Regulaminowa

 • Jarosław Łukasik - Przewodniczący
 • Katarzyna Drabiec - Wiceprzewodnicząca
 • Tomasz Tomaszewski
 • Sławomir Kurnik
 • Radosław Świerguła

Informacja o posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej