Zastępca Burmistrza Gminy Alwernia - Danuta Głownia

Sekretarz Gminy Alwernia - Katarzyna Knapik

Skarbnik Gminy Alwernia - Dorota Pałka