Zastępca Burmistrza Gminy Alwernia

Danuta Głownia

tel: 12 283 11 15
e-mail: sekretariat@alwernia.pl

Danuta Głownia – Zastępca Burmistrza Gminy Alwernia

 

Pełni funkcję zastępcy Burmistrza od 3 stycznia 2020 r.

Wykształcenie wyższe – Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Prawa i Administracji – specjalność Administracja publiczna, w Zespole Szkół  Ekonomicznych Nr 1 w Krakowie ukończyła studium zawodowe o specjalności technik – ekonomista.

Posiada 37-letnie, bogate doświadczenie w administracji samorządowej na różnych stanowiskach, między innymi pełniła funkcję Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Inspektora Ochrony Danych Osobowych.                      Przed powołaniem na stanowisko Zastępcy Burmistrza zajmowała stanowisko Sekretarza Gminy.

Członek Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Chrzanowskim.

Od 2000 r. członek Forum Koordynatorów Zarządzania Kryzysowego                      w Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji                        w Krakowie – gdzie pełni funkcję wiceprezesa Zarządu Forum.

Odznaczona Brązowym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju”.

Sekretarz

Katarzyna Knapik

tel: 12 283 11 15 wew. 221

Skarbnik

Dorota Pałka

tel: 12 283 11 15 wew. 215