Burmistrz Gminy Alwernia Beata Nadzieja-Szpila

Burmistrz Gminy Alwernia od 2018 r.

 

W Gminie Alwernia mieszka od urodzenia. Tu także założyła rodzinę i wychowała czwórkę, już dorosłych, dzieci. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim na kierunku politologia ze specjalnością polityka samorządowa, a także studia podyplomowe z zakresu administracji publicznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła Szkołę Liderów Polsko-Amerykańskiej Szkoły Wolności. Posiada także kwalifikacje w zakresie pracy socjalnej zdobyte w Policealnej Szkole Pracowników Służb Społecznych w Krakowie.

Bogate doświadczenie zawodowe sukcesywnie zdobywała w przedsiębiorstwach prywatnych, jednostkach samorządowych i w organizacjach pozarządowych. Pracowała w Towarzystwie Finansowo – Leasingowym w Warszawie jako specjalista ds. handlowych, była kuratorem społecznym w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie oraz pracownikiem socjalnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Alwerni. Pracowała także w Szkole Podstawowej w Okleśnej.

Od 2006 roku pełniła funkcję kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim w Alwerni.

Od wielu lat aktywnie uczestniczy w życiu gminy i mieszkańców. W latach 2003 – 2011 była członkiem Stowarzyszenia Młoda Alwernia, a także jednym ze współzałożycieli. Koordynowała projekt EFS: „Jestem z Tobą nie tylko od święta – Pogotowie Dobrej Nadziei”, była latarnikiem w projekcie Polski Cyfrowej Równych Szans w latach 2013 – 2014, pomysłodawcą i wykonawcą grantu „Internet nową pasją dla osób 50+”. W 2014 roku wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców powołała do życia Stowarzyszenie Alwernia Plus. Od tego czasu aktywnie działała jako prezes Stowarzyszenia – była pomysłodawcą i współzałożycielem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Alwerni oraz Chóru Gospel Alwernia.

Uczestniczyła w wielu szkoleniach i warsztatach m.in. „Zarządzanie projektem Europejskiego Funduszu Społecznego wg wymagań Unii Europejskiej”, „Aplikowanie o środki na realizację projektów w ramach SPO RZL”, „Kwalifikowalność kosztów w Europejskim Funduszu Społecznym”, „Fundusze strukturalne Unii Europejskiej dla przedsiębiorstw”. Jest absolwentką Akademii Umiejętności Kierowniczych. Posiada uprawnienia kierowników wycieczek szkolnych. Jest również licencjonowanym przewodnikiem krakowskim oraz pilotem wycieczek. Współorganizowała i pilotowała wiele wyjazdów krajowych i zagranicznych dla mieszkańców naszej Gminy. W 1993 roku zagrała w filmie Stevena Spielberga "Lista Schindlera". Prywatnie miłośniczka aktywnego wypoczynku, turystyki górskiej, sportu i dobrej literatury.

Jest czynnym strażakiem w Ochotniczej Straży Pożarnej w Regulicach. Ukończyła Kwalifikowany Kurs Pierwszej Pomocy.

W roku 2019 została odznaczona przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę - Brązowym Krzyżem Zasługi.