Alwernia Liderem Edukacji!

Alwernia Liderem Edukacji!

Jesteśmy dumni z naszej młodzieży, rodziców, dyrektorów i kadry pedagogicznej!

Alwernia zajęła 5 miejsce na 600 miast w całej Polsce jako lider edukacji! Jest to tytuł przyznawany przez Związek Miast Polskich, który bierze pod uwagę dane statystyczne. Jest on całkowicie niezależny i obiektywny!
-Głównym wskaźnikiem branym pod uwagę były wyniki egzaminów ośmioklasistów w ciągu ostatnich trzech latach (2019-2021), osiągnięte przez uczniów wszystkich szkół podstawowych, działających na terenie miasta, niezależnie od tego, kto je prowadzi – podkreśla Szymon Więslaw ze Związku Miast Polskich.

Drugą przesłanką braną pod uwagę były wydatki bieżące na szkoły. – Po odjęciu wydatków na inwestycje i remonty oraz dotacji – zaznacza Szymon Więslaw gratulując Alwerni sukcesu.
Takie wyróżnienie było przyznawane po raz pierwszy, co – przy uwzględnieniu oparcia analizy wyłącznie na twardych danych – zwiększa jego rangę.

W kategorii miast, nie będących siedzibami powiatów i położonych poza strefami zewnętrznymi miejskich obszarów funkcjonalnych stolic województw Alwernia zajęła 3 miejsce zaraz po Kowalu i Karpaczu.
- Jestem bardzo dumna z tak wysokiej noty. Z całym zespołem, dyrektorami szkół, kadrą pedagogiczną staramy się, by poziom nauczania w naszych placówkach był na jak najwyższym poziomie. Sukces w tak prestiżowym i obiektywnym rankingu to dowód na to, że nam się udaje – cieszy się Beata Nadzieja-Szpila, Burmistrz Gminy Alwernia dziękując wszystkim „ludziom edukacji” w gminie za zaangażowanie i ciężką pracę.
- Od początku kadencji staram się pozyskiwać środki finansowe również na oświatę. Inwestujemy w nią, by dzieci oraz młodzież mieli bardzo dobre warunki do nauki i rozwoju – dodaje Pani Burmistrz.

Wróć do listy aktualności