Będą kontrole szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

Będą kontrole szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

 

W sierpniu 2022 roku zmieniła się ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która nałożyła na gminy obowiązek regularnych kontroli przydomowych szamb i oraz dokumentów potwierdzających ich opróżnianie. By uniknąć obciążeń finansowych, Gmina Alwernia, za pośrednictwem upoważnionych pracowników Urzędu Miejskiego w Alwerni przeprowadzi te kontrole.

Co należy zrobić?

1. W miejscach gdzie nie ma kanalizacji musi być zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomowa oczyszczalnia ścieków, spełniającą wymagania określone przepisami.

2. Trzeba mieć podpisaną umowę z przedsiębiorcą świadczącym usługę wywozu nieczystości ciekłych. Osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie szamba czy przydomowych oczyszczalni ścieków powinni zrobić to niezwłocznie. (Wykaz przedsiębiorców posiadających aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Alwernia https://alwernia.pl/files/Dokumenty%20PDF/Referat%20Ochrony%20%C5%9Arodowiska/Wnioski/Wykaz%20jednostek%20wywo%C5%BC%C4%85cych%20nieczysto%C5%9Bci%20ciek%C5%82e.pdf )

3. Należy pamiętać, że szambo musi być szczelne tak, by jego zawartość nie przedostała się do gleby.

4. Trzeba pamiętać o regularnym opróżnianiu szamba zwracając uwagę na ilość zużytej wody, nie rzadziej niż raz na rok.

5. Ważne, aby usługę wywozu nieczystości ciekłych zlecać wyłącznie przedsiębiorcy, który posiada zezwolenie Burmistrza Gminy Alwernia na świadczenie usług w przedmiotowym zakresie.

6. Kwity, faktury za usługę wywozu nieczystości należy zachować przez okres 3 lat.

Podczas kontroli pracownicy urzędu, którzy będą mieli przy sobie legitymację sprawdzą, czy macie Państwo podpisaną umowę z firmą wywożącą nieczystości oraz poproszą o faktury potwierdzające regularne opróżnianie szamba czy przydomowej oczyszczalni ścieków.

Pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych niezgodnie z przepisami prawa podlega przepisom Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1- podlega karze grzywny.

Wróć do listy aktualności