Cyfrowa Gmina

Cyfrowa Gmina

Cyfrowa Gmina

Gmina Alwernia realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Wsparcie będzie przeznaczone na poprawę narzędzi informatycznych
(sprzętu i oprogramowania) i kompetencji niezbędnych do
świadczenia elektronicznych usług publicznych administracyjnych
oraz podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa. Zadanie przyczyni
się do rozwiązania bieżących problemów z dostępnością usług
publicznych i odpowiednio przygotują kadrę pracowników do
realizacji podstawowych zadań w warunkach kryzysu
spowodowanego pandemią COVID-19. Grant skutecznie przyczyni się
do osiągnięcia celu podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa
poprzez wzmocnienie technicznego i kompetencyjnego potencjału do
zapobiegania i reagowania na incydenty. Dzisiaj Gmina Alwernia nie
jest przygotowana na te działania i po prostu ją na nie, nie stać.
Projekt realizuje Cel szczegółowy 9: Rozwój cyfrowy JST oraz
wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Planowane efekty projektu: Podniesienie poziomu bezpieczeństwa informatycznego oraz bezpiecznej pracy w tym zdalnej w warunkach trwającej pandemii wirusa COVID-19 oraz modernizację istniejącej infrastruktury informatycznej.

Dofinansowanie projektu z UE: 357 456,00 zł

Wartość projektu: 357 456,00 zł

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

 

Wróć do listy aktualności