Dyżury w ZUS. Można zadawać pytania telefonicznie

Dyżury w ZUS. Można zadawać pytania telefonicznie

Zapraszamy do skorzystania z dyżurów telefonicznych, które w sierpniu przeprowadzi oddział ZUS w Chrzanowie:

Świadczenia rodzinne - wyprawka szkolna 300+, świadczenie wychowawcze 500+, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku

 • czwartek, 3 sierpnia 2023 r., godz. 9:00 – 11:00, tel. 32 641 33 34
 • wtorek, 22 sierpnia 2023 r., godz. 10:00 – 12:00, tel.: 32 318 11 97
 • środa, 23 sierpnia 2023 r., godz. 10:00 – 12:00, tel.: 691 458 952

Specjalista ZUS przekaże informacje związane z tematem, a w szczególności:

 • czy możesz złożyć wnioski o świadczenia,
 • kiedy można złożyć wnioski o świadczenia,
 • jak złożyć wnioski na Platformie Usług Elektronicznych,
 • jakie informacje należy wpisać we wnioskach.

 

Zasady zmniejszenia lub zawieszenia świadczeń pracujących emerytów i rencistów

 • poniedziałek, 7 sierpnia 2023 r., godz. 10:00 – 12:00, : 33 874 16 76
 • czwartek, 17 sierpnia 2023 r., godz. 9:00 – 11:00, tel. 32 641 33 34
 • wtorek, 22 sierpnia 2023 r., godz. 10:00 – 12:00, tel.: 691 458 952

Specjalista ZUS przekaże informacje związane z tematem, a w szczególności:

 • jakie zarobki powodują, że możemy zawiesić lub zmniejszyć Twoje świadczenie,
 • kiedy nie zmniejszymy ani nie zawiesimy Twojego świadczenia,
 • czym musisz nas poinformować, gdy dorabiasz do emerytury lub renty.

 

Świadczenia krótkoterminowe – zasady ubiegania się o zasiłki z ubezpieczenia chorobowego w tym zasiłek macierzyński, zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia

 • środa, 9 sierpnia2023 r., godz. 10:00 – 12:00, tel.: 691 458 952

Specjalista ZUS przekaże Państwu informacje związane z tematem, a w szczególności:

 • czy możesz złożyć wnioski o świadczenia,
 • kiedy możesz złożyć wniosek,
 • jak złożysz wnioski na Platformie Usług Elektronicznych,
 • jakie informacje musisz wpisać we wnioskach.

Wróć do listy aktualności