Gmina Alwernia przypomina o obowiązku przeprowadzania deratyzacji przez właścicieli bądź zarządców nieruchomości

Gmina Alwernia przypomina o obowiązku przeprowadzania deratyzacji przez właścicieli bądź zarządców nieruchomości

Gmina Alwernia przypomina o obowiązku przeprowadzania deratyzacji przez właścicieli bądź zarządców nieruchomości

Deratyzacja jest obowiązkiem każdego właściciela, posiadacza bądź zarządcy nieruchomości, a jej głównym celem jest zapobieganie chorobom zakaźnym przenoszonym przez gryzonie.

Obowiązek taki wynika z ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy „właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności (...) zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki...”

Deratyzację można przeprowadzić we własnym zakresie lub przy pomocy specjalistycznej firmy deratyzacyjnej. Koszty jej przeprowadzenia ponosi właściciel nieruchomości. Potwierdzeniem wywiązania się z obowiązku deratyzacji, podczas ewentualnej kontroli, jest paragon za zakup trutki lub rachunek za przeprowadzenie deratyzacji przez specjalistyczną firmę. Do odszczurzania należy użyć trutkę gryzoniobójczą dostępną w handlu, zatwierdzoną przez Ministerstwo Zdrowia, o wysokiej skuteczności i relatywnie małej toksyczności dla środowiska naturalnego.

 

Fot. Internet

Wróć do listy aktualności