Informacja w sprawie dystrybucji węgla przez Gminę Alwernia

Informujemy, że cena paliwa stałego (węgla kamiennego) w ramach zakupu preferencyjnego dla gospodarstw domowych w Gminie Alwernia została ustalona na kwotę 1 780,00 złotych (brutto) za tonę. Cena ta nie obejmuje kosztu transportu węgla ze składu na terenie gminy do mieszkańca. Dystrybucja węgla po cenie preferencyjnej będzie odbywała się za pośrednictwem Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „SYLMET” Wróbel Sylwia z siedzibą 32-566 Alwernia ul. Fabryczna 11.

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Gminy Alwernia nr rachunku BS Chrzanów/o Alwernia 51 8444 0008 0040 0400 0013 0054 przelewem lub

w kasie Banku Spółdzielczego w Alwerni tytułem: zakup węgla (obowiązkowo proszę podać imię i nazwisko oraz adres osoby składającej wniosek).

Przed dokonaniem wpłaty należy skontaktować się z pracownikami Centrum Usług Społecznych w Alwerni pod nr telefonu 12 306 55 05 w. 32,33.

Po zaksięgowaniu płatności zostanie wystawiona faktura za zakup paliwa stałego, która będzie stanowić dokument niezbędny do odbioru węgla w składzie.

Wróć do listy aktualności