KOLEJNY KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W CHRZANOWIE DO MIESZKAŃCÓW OKLEŚNEJ I ŹRÓDEŁ

KOLEJNY KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W CHRZANOWIE DO MIESZKAŃCÓW OKLEŚNEJ I ŹRÓDEŁ

"Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chrzanowie informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu Źródła i Okleśna, gmina Alwernia w powiecie chrzanowskim stwierdzono obecność bakterii grupy coli oraz enterokoków (paciorkowców kałowych). Woda nieprzydatna do spożycia. Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu. UWAGA: Woda może być używana wyłącznie do spłukiwania toalet.

Wróć do listy aktualności