Kwaczała. Woda warunkowo przydatna do spożycia

Kwaczała. Woda warunkowo przydatna do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chrzanowie  informuje, że w badaniach jakości wody w obszarze zasilania wodociągu sieciowego Kwaczała -  Rozkochów w obszarze zasilania przez zbiornik wody o objętości 75 m³  tj.: w rejonie Płaza – Podlas i części miejscowości Kwaczała stwierdzono podwyższone wartości chloru wolnego i mętności w wodzie, związane z prowadzoną wzmożoną dezynfekcją wody i płukaniem sieci wodociągowej. Zwiększona zawartość chloru może wpływać negatywnie na smak i zapach wody. Woda warunkowo przydatna do spożycia.

Zaleca się aby przed spożywaniem wody wodociągowej przepłukać instalację wewnętrzną w budynku. W przypadku intensywnego zapachu chloru, przed spożyciem wody pozostawić ja w otwartym pojemniku na kilka godzin do odparowania, można też stosować dzbanki filtrujące lub filtry z wkładem z węglem aktywnym.

Podwyższona mętności wpływa na obniżenie walorów organoleptycznych wody, nie ma bezpośredniego wpływu na zdrowie konsumentów.

Trwające prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.U.2017r. poz.2294).

Wróć do listy aktualności