Można składać wnioski o zakup paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych w 2023 roku

Można składać wnioski o zakup paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych w 2023 roku

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Alwernia, informuje o możliwości składania wniosków o zakup paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych na okres                                                    od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 roku.

Do zakupu preferencyjnego węgla kamiennego jest uprawniona osoba fizyczna                                           w gospodarstwie domowym, która spełniła warunki uprawniające do dodatku węglowego.

W przypadku, gdy do dnia 31 grudnia 2022 roku nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1,5 tony, to wówczas można wnioskować o łączną ilość paliwa stałego, która pozostała do wykorzystania do limitu 3 ton.

Wnioski należy składać do dnia 10 lutego 2023 roku  w Centrum Usług Społecznych w Alwerni ul. Gęsikowskiego 7

Cena paliwa stałego (węgla kamiennego) w ramach zakupu preferencyjnego dla gospodarstw domowych w Gminie Alwernia została ustalona na kwotę 1 780,00 złotych (brutto) za tonę. Cena ta nie obejmuje kosztu transportu węgla ze składu na terenie gminy do mieszkańca. Dystrybucja węgla po cenie preferencyjnej będzie odbywała się za pośrednictwem Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „SYLMET” Wróbel Sylwia z siedzibą 32-566 Alwernia ul. Fabryczna 11.

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Gminy Alwernia nr rachunku BS Chrzanów/o Alwernia 51 8444 0008 0040 0400 0013 0054 przelewem lub w kasie Banku Spółdzielczego w Alwerni tytułem: zakup węgla (obowiązkowo proszę podać imię i nazwisko oraz adres osoby składającej wniosek). Przed dokonaniem wpłaty należy skontaktować się z pracownikami Centrum Usług Społecznych w Alwerni pod nr telefonu 12 306 55 05 w. 32,33.

Po zaksięgowaniu płatności zostanie wystawiona faktura za zakup paliwa stałego, która będzie stanowić dokument niezbędny do odbioru węgla w składzie.

Wróć do listy aktualności