Na jakim etapie jest nowa oczyszczalnia ścieków w Alwerni?

Na jakim etapie jest nowa oczyszczalnia ścieków w Alwerni?

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców w sprawie budowy sieci kanalizacyjnej i funkcjonowania oczyszczalni ścieków, Burmistrz Beata Nadzieja-Szpila spotkała się z Prezesem Zakładu Usług Komunalnych w Alwerni, Panem Zygmuntem Ziajką, by opowiedział o planach inwestycyjnych i pozyskanych na nie środkach.
- W związku z projektowaną budową kanalizacji sanitarnej przy Alei Jana Pawła II w Regulicach w ramach pozyskanych funduszy przez Panią Burmistrz w wysokości 2.900.000,00 złotych planujemy wykonanie sieci z sięgaczami umożliwiającymi dalszą rozbudowę w następnym okresie projektowym – informuje prezes Ziajka. Dodaje, że sukcesywna rozbudowa sieci z pozyskiwanych funduszy umożliwi skanalizowanie wszystkich posesji w ramach istniejących możliwości technicznych.
– Rozbudowa sieci zostanie ujęta w następnych projektach i uzgodniona z właścicielami posesji – podkreśla szef ZUK w Alwerni. Cieszy się, że po długich latach Gmina Alwernia wreszcie będzie posiadać tak ważny element infrastruktury.

Wróć do listy aktualności