Nakręć się na przyszłość!

Nakręć się na przyszłość!

Ruszył projekt „NAKRĘĆ SIĘ NA PRZYSZŁOŚĆ", dający młodym ludziom z województwa małopolskiego szansę na zdobycie zawodu filmowca i pracę w branży filmowej.

Projekt skierowany jest do mieszkańców gmin 7 województw, w tym małopolskiego, w wieku od 18 do 26 lat, którzy nie mają doświadczenia w branży audiowizualnej, a chcą poznać i rozważyć rozwój zawodowy w tym kierunku.

W pierwszym etapie projektu, 20 uczestników i uczestniczek z województwa małopolskiego weźmie udział w 2-dniowych warsztatach, które odbędą się 23 i 24 sierpnia w Rytrze. Poznają oni podstawowe reguły produkcji audiowizualnej oraz rodzaje zawodów filmowych, a także zdobędą wiedzę otwierającą im ścieżkę na dalszy rozwój i zatrudnienie w branży audiowizualnej w przyszłości.

Spośród uczestników pierwszego etapu zostaną wybrane 3 osoby, które przejdą do etapu drugiego i zostaną zaproszone do udziału w warsztatach filmowych Film Spring Open w Krakowie w dniach 10-19 października. Poprzedzi je seria wprowadzających szkoleń online. Osoby biorące udział w warsztatach będą miały za zadanie przygotować pod okiem mentorów filmy o wybranych zawodach filmowych.

Początek realizacji projektu od strony technicznej polega na rozpropagowaniu informacji o możliwości zgłaszania się do uczestnictwa w warsztatach wśród młodzieży z gmin województwa
małopolskiego, w czym mogą pomóc załączone materiały promujące wydarzenie.

Samo zgłaszanie się uczestników polegać będzie na wypełnieniu prostej ankiety i przesłaniu 2-minutowego filmu przedstawiającego motywację do podjęcia pracy w branży filmowej.
Zgłoszenia zostaną zweryfikowane a uczestnicy wybrani przez komisję weryfikacyjną, w której skład może wejść Państwa przedstawiciel.

Udział w projekcie jest bezpłatny, nocleg, wyżywienie i stypendia pokrywające koszty udziału w warsztatach Film Spring Open zostaną zapewnione przez organizatorów, w tym firmę Netflix, która jest partnerem projektu.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się na stronie KIPA.PL: /
https://kipa.pl/kipa-i-netflix-zapraszaja-mlodziez-do-pracy-w-branzy-filmowej-film-your-future/
[1]

Wróć do listy aktualności