OPERATOR RZĄDOWEGO PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Informujemy, że na terenie Gminy Alwernia będzie pracowała firma Energia Plus Sp. z o.o. – OPERATOR PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”, którego zadaniem jest kontakt
z potencjalnymi beneficjentami programu rządowego „Czyste Powietrze”.

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zawarł z firmą Energia Plus Sp. z o.o. umowę na realizację przedsięwzięcia pn. „Udzielanie przez Operatora bezpośredniej pomocy beneficjentom programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Przedstawiciele firmy Energia Plus Sp. z o.o. będą pukać do Państwa drzwi i oferować pomoc
w staraniach o pozyskanie dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła i termomodernizację budynków.

 

Zadaniem Operatora będzie identyfikacja potencjalnych beneficjentów, przekonanie ich
o niezbędności podjęcia działań związanych z wymianą nieefektywnego źródła ciepła
lub termomodernizacją budynków mieszkalnych oraz przeprowadzenie przez cały proces współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (WFOŚiGW), począwszy od przygotowania wniosku o dofinansowanie, wykonanie audytu energetycznego, pomoc przy wyborze wykonawcy prac, aż do całkowitego rozliczenia dotacji.

 

Wsparcie Operatora jest nieodpłatne dla beneficjenta którzy kwalifikują się do podwyższonego
lub najwyższego poziomu dofinansowania.

 

Przedstawiciel Operatora ma obowiązek legitymować się specjalnym identyfikatorem NFOŚiGW (ze zdjęciem, imieniem i nazwiskiem, nazwą i adresem firmy).

 

Dodatkowe informacje o Operatorze można zweryfikować na stronach:

www.nfosigw.gov.pl/operatorzy oraz www.czystepowietrze.gov.pl

 

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Urzędem Miejskim w Alwerni.

 

 

Wróć do listy aktualności