Ostrzeżenie hydrologiczne o wezbraniu z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Ostrzeżenie hydrologiczne o wezbraniu z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Urząd Miejski w Alwerni ostrzega, że od godz. 10:30 dnia 22.12.2022 do godz. 10:30 dnia 24.12.2022.,  w obszarach zlewni dopływów Wisły, w związku ze spływem wód opadowo-roztopowych, prognozowane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich i do strefy stanów wysokich. Punktowo mogą zostać przekroczone stany ostrzegawcze.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

Wróć do listy aktualności