Posiedzenie Komisji 27 listopada 2023 godz. 16:15 w Urzędzie Miejskim w Alwerni – sala 5.

Posiedzenie Komisji 27 listopada 2023 godz. 16:15 w Urzędzie Miejskim w Alwerni – sala 5.

Przewodniczący Komisji Budżetu uprzejmie zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się 27 listopada 2023r. o godz.16.15 w Urzędzie Miejskim w Alwerni -sala 5.

Tematem posiedzenia Komisji będzie :

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Wydanie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2023 r.
  3. Wydanie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
  4. Wydanie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chrzanowskiemu na obsługę powiatowego publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Źródła-Trzebinia oraz na linii Grojec- Chrzanów w roku 2024.
  5. Wydanie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Alwernia na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
  6. Zaopiniowanie innych projektów uchwał przedstawionych przez Burmistrza.
  7. Sprawy bieżące.

Wróć do listy aktualności