Projekt „Razem możemy więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023″

Projekt „Razem możemy więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023″

 

Cel projektów:
Aktywizacja zawodowa, integracja i aktywność społeczna cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce, będących obywatelami Ukrainy, którzy znaleźli się w Polsce w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy i znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, wymagających wsparcia w zakresie integracji na rynku pracy poprzez aktywizację i rozwój przedsiębiorczości oraz integracji w społeczeństwie poprzez indywidualny rozwój oraz wzmocnienie w głównych obszarach życia społecznego.

Projekt I „Zwiększenie integracji i aktywności społecznej obywateli Ukrainy w Małopolsce i na Śląsku”. Uczestnicy mogą otrzymać:

 • wsparcie asystenta integracyjnego w procesie integracji społecznej
 • kursy językowe (polski i angielski)
 • zwrot kosztów dojazdu na kursy
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem podczas uczestnictwa w kursie
 • stypendium podczas trwania kursu
 • kursy adaptacyjne
 • pomoc psychologiczna

Projekt II „Zwiększenie integracji i poziomu aktywizacji zawodowej obywateli Ukrainy w Małopolsce oraz na Śląsku”. Uczestnicy mogą otrzymać:

 • wsparcie asystenta integracyjnego w procesie integracji społecznej
 • wsparcie doradcy zawodowego
 • wsparcie pośrednika pracy
 • szkolenia i kusy zawodowe
 • zwrot kosztów dojazdu na kursy lub szkolenia
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem podczas uczestnictwa w kursie lub
  szkoleniu
 • stypendium podczas trwania kursu lub szkolenia
 • bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w
  wysokości 30 000,00 zł

Udział w projektach jest całkowicie bezpłatny.

Szczegółowe informacje na temat projektów znajdują się na stronie:
https://armz.pl/?p=2510
https://armz.pl/?p=2504

Wszelkie zapytania prosimy kierować do:
Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.
ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów
telefon: 508 448 987; (32) 645-19-68

Wróć do listy aktualności