Raport  o stanie gminy za 2023 rok

Raport o stanie gminy za 2023 rok

Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wynika z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Gminy Alwernia  w 2023 roku.

Rada Miejska w Alwerni rozpatrzy raport podczas sesji absolutoryjnej, podczas której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Alwernia absolutorium.

W debacie nad raportem głos mogą zabrać również mieszkańcy. Każda osoba zainteresowana udziałem w dyskusji, zgodnie z obowiązującymi przepisami, musi złożyć do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami przynajmniej 20 mieszkańców.

Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym obrady sesji. W debacie może wziąć udział maksymalnie 15 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wróć do listy aktualności