Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  oraz do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024

Burmistrz Gminy Alwernia podaje do publicznej wiadomości:

 1. Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
  w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
  w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Alwernia na rok szkolny 2023/2024 określone Zarządzeniem Nr 0050.19.2023 Burmistrza Gminy Alwernia z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego,
  w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
  w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Alwernia na rok szkolny 2023/2024.
 2. Kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas pierwszych szkół podstawowych oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria określone:
 • Uchwałą Nr II/11/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 16 stycznia 2017 r.
  w sprawie określania kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Alwernia dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów;
 • Uchwałą Nr II/12/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 16 lutego 2017 r.
  w sprawie określania kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Alwernia (ze zmianami).

Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego można uzyskać w każdym przedszkolu oraz szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Alwernia.

Wróć do listy aktualności