Spotkanie w ramach konsultacji społecznych założeń Planu Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej i jej Obszaru Funkcjonalnego

W terminie od 9.10.2023 do 3.11.2023 odbywają się konsultacje społeczne Panu Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej i jej obszaru funkcjonowania. Konsultacje społeczne przeprowadzane są poprzez zamieszczenie dokumentu SUMP w formie on line wraz z formularze zgłoszenia na stronie Obywatelskiego Krakowa: https://tiny.pl/c1vqw

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne przeprowadzane w ramach procesu przygotowania Planu Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej
i jej Obszaru Funkcjonalnego
(SUMP), które odbędzie się 23 października 2023 r. (poniedziałek) w godz. 16:00 - 18:00 w Sali Obrad Rady Gminy Zabierzów
w Urzędzie Gminy Zabierzów, ul. Rynek 1.

 

Plan Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej i jej Obszaru Funkcjonalnego (SUMP – Sustainable Urban Mobility Plan) to koncepcja zintegrowanego i zrównoważonego planowania mobilności miejskiej. Głównym celem SUMP jest dążenie do podnoszenia jakości życia mieszkańców miast i ich obszarów funkcjonalnych oraz obniżanie wpływu transportu na środowisko. Niniejsze spotkanie dotyczy opracowania SUMP o charakterze metropolitalnym, obejmującym obszar gmin Metropolii Krakowskiej oraz Obszaru Funkcjonalnego Metropolii Krakowskiej.

 

Już dziś serdecznie zapraszamy, ponieważ tematyka Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dotyczy każdego i każdej z nas, a im więcej osób przedstawi swój punkt widzenia, tym łatwiej będzie wypracować taki dokument, który będzie najlepiej dopasowany do naszych potrzeb.

 

Z uwagi na kwestie logistyczne związane z szerokim zakresem gmin objętych metropolitalnym SUMP spotkanie przeznaczone jest dla mieszkańców gmin Zabierzów, Czernichów, Liszki, Wielka Wieś, Alwernia, Jerzmanowice-Przeginia i Krzeszowice, ale możesz również uczestniczyć w spotkaniach organizowanych w innych lokalizacjach.

 

Chcesz wiedzieć więcej?

Projekt Planu Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej i jej Obszaru Funkcjonalnego (SUMP) na potrzeby zapoznania się przed spotkaniem dostępny jest pod linkiem https://obywatelski.krakow.pl/aktualnosci/275991,2144,komunikat,konsultacje_spoleczne_planu_zrownowazonej_mobilnosci_metropolii_krakowskiej_i_jej_obszaru_funkcjonalnego__sump_.html

 

Nie możesz być obecny na spotkaniu?

Złóż swoje uwagi i wnioski do projektu dokumentu w terminie do 6 listopada 2023 r. poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego, który również dostępny jest pod ww. linkiem.

 

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się nie tylko stacjonarnie, ale również online.

Udział w spotkaniu online – wymaga obowiązkowej rejestracji. Formularz zgłoszeniowy na potrzeby udziału online dostępny jest pod linkiem https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=8qzyXLSsHU-Adm7aPxge7c4oiwwpd7ZAnThg7xozBjlUMjNUMzRVVEROT1BHUVM1Q09LTkFZTktLTi4u

 

ZAPRASZAMY!

 

 

 

 

Wróć do listy aktualności