Stawki za wywóz odpadów pozostają na tym samym poziomie

Stawki za wywóz odpadów pozostają na tym samym poziomie

Burmistrz Gminy Alwernia podpisała umowę z Zakładem Gospodarki Komunalnej "Bolesław" na:
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Alwerni (PSZOK)
- odbiór i i zagospodarowanie odpadów komunalnych z pojemników kp-7 ustawionych na terenie sołectw i miasta Alwernia.
- To ważna umowa dla naszych mieszkańców, bo w przeciwieństwie do większości gmin udało nam się uniknąć podwyżek i pozostawić stawki na poziomie obecnego roku – podkreśla Beata Nadzieja-Szpila, Burmistrz Gminy Alwernia. Dodaje, że ZGK Bolesław to solidny partner, z którym gmina współpracuje od 2009 roku.

Wróć do listy aktualności