Sztandar dla szkoły dzięki wparciu Alventy

Sztandar dla szkoły dzięki wparciu Alventy

Sztandar dla szkoły dzięki wparciu Alventy

 

Szkoła Podstawowa w Alwerni  zbiera fundusze na zakup nowego sztandaru. Lwią część potrzebnej kwoty przekazał na ten cel sponsor, firma Alventa z Alwerni. Od lat angażuje się w pomoc finansową dla lokalnej społeczności.

- Sztandar to symbol każdej szkoły, znak rozpoznawczy, który towarzyszy nam podczas najważniejszych uroczystości lokalnych i państwowych. Niosą go z dumną najzdolniejsi uczniowie wyróżniający się osiągnięciami w nauce. To rodzaj nobilitacji i nagrody -  podkreśla Paweł Kozikowski, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Alwerni dodając, że obecny sztandar jest już stary, zniszczony, wypłowiały. Najwyższy czas go zmienić.

Z pomocą przyszła lokalna firma Alventa, która nigdy nie odmawia wsparcia. – To jeden z naszych kluczowych sponsorów, który już wielokrotnie wyciągnął do nas pomocną dłoń. Kilka lat temu sfinansował generalny remont oraz wyposażył naszą pracownię fizyczno-chemiczną. Zawsze finansuje dzień dziecka. Tym razem przekazał aż 7 tysięcy złotych na nowy sztandar. Jesteśmy bardzo wdzięczni – podkreśla dyrektor Kozikowski.

Prezes spółki „Alventa", Wiesław Hałucha podkreśla, że jako firma świadoma swojej społecznej odpowiedzialności od wielu lat aktywnie angażuje się w liczne przedsięwzięcia społeczne na szczeblu lokalnym, wspiera ważne inicjatywy kulturalne, charytatywne, sportowe  i edukacyjne.

Zarząd „Alventa" S.A.w ramach rozwoju współpracy ze społecznością lokalną oraz w uznaniu długoletniej działalności Szkoły Podstawowej w Alwerni, w dniu 8 grudnia 2022 roku podjął decyzję o przyznaniu darowizny na rzecz Szkoły Podstawowej  w Alwerni w kwocie 7.000,00 złotych z przeznaczeniem na zakup nowego sztandaru.

- Żywimy nadzieję, że przekazane środki finansowe pomogą zakupić ten ważny symbol dla społeczności szkolnej, który będzie jej towarzyszył   w czasie najważniejszych uroczystości – podkreśla prezes Hałucha.

 

Wróć do listy aktualności