W Y B O R Y   S O Ł E C K I E

W Y B O R Y S O Ł E C K I E

Szanowni Mieszkańcy,
Uchwałą Nr XVI/111/2023 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 30 listopada 2023 roku zostały zarządzone wybory Sołtysów i Rad Sołeckich w jednostkach pomocniczych Gminy Alwernia oraz Przewodniczącego Zarządu Miasta Alwernia i członków Zarządu.
Zgodnie z harmonogramem wyborów w dniach  od 02.01.2024 do 29.01.2024 r. na zebraniach wiejskich przeprowadzony będzie w poszczególnych miejscowościach nabór kandydatów na Sołtysów i członków Rad Sołeckich oraz na zebraniu mieszkańców miasta Alwernia na Przewodniczącego Zarządu Miasta Alwernia i członków Zarządu.
Zgodnie ze Statutem Sołectw i Statutem Miasta Alwernia kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej jak również na Przewodniczącego  i członków Zarządu Miasta może zgłosić każdy mieszkaniec sołectwa  uprawniony do głosowania pisemnie lub osobiście do Sołeckiej Komisji Wyborczej lub Miejskiej Komisji Wyborczej.

W przypadku zarejestrowania jednego kandydata na Przewodniczącego lub Sołtysa głosowania nie przeprowadza się, a za wybranego uznaje się zarejestrowanego kandydata.
Przy wyborze członków Zarządu gdy liczba zarejestrowanych kandydatów jest równa lub mniejsza liczbie 6 nie przeprowadza się głosowania. Głosowania nie przeprowadza się również w przypadku gdy ilość kandydatów zarejestrowanych do Rady Sołeckiej mieści w ilości od 2-6 zarejestrowanych kandydatów.

 

Wróć do listy aktualności