Ważne informacje na temat wyborów sołeckich

Ważne informacje na temat wyborów sołeckich

Szanowni Mieszkańcy,

Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/111/2023 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 30 listopada 2023 roku zostały zarządzone wybory Sołtysów i Rad Sołeckich w jednostkach pomocniczych Gminy Alwernia oraz Przewodniczącego Zarządu Miasta Alwernia i członków Zarządu.

Wybory zostaną przeprowadzone w dniu 25 lutego 2024 r w godzinach od 8.00 do 16.00

w miejscowościach:

Alwernia – Urząd Miejski w Alwerni sala nr 5

Brodła – Szkoła Podstawowa w Brodłach

Kwaczała – Szkoła Podstawowa w Kwaczale

Mirów – Dom Wiejski w Mirowie

Poręba Żegoty – Dom Wiejski w Porębie Żegoty

Regulice – Szkoła Podstawowa w Regulicach

Źródła – Świetlica w Źródłach

 

Zgodnie z zapisami Statutów Jednostek Pomocniczych w miejscowościach gdzie został zgłoszony jeden kandydat na sołtysa głosowanie nie przeprowadza się.

W związku z powyższym zapisem  25.02.2024 roku głosowania na Sołtysa nie będzie się przeprowadzać w Grojcu, Nieporazie, Okleśnej i Podłężu.

 

Zgodnie z zapisami  Statutów Jednostek Pomocniczych w miejscowościach gdzie zgłoszona liczba członków Rady sołeckiej jest równa liczbie ustalonej na Zebraniu Wiejskim głosowania nie przeprowadza się.

W związku z powyższym zapisem 25.02.2024 roku głosowania na członków Rady Sołeckiej nie będzie w miejscowościach Brodła, Grojec, Nieporaz, Okleśna i Podłęże.

 

Nie będzie również głosowania na  członków do Zarządu Miasta Alwernia, gdzie liczba kandydatów zgadza się z ustalona liczbą podana w statucie (par. 15. Pkt.1)

 

 

Wróć do listy aktualności