Ważny komunikat dla mieszkańców miejscowości Źródła i Okleśna

Ważny komunikat dla mieszkańców miejscowości Źródła i Okleśna

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chrzanowie informuje, że w badaniach jakości wody w obszarze zasilania wodociągu sieciowego Okleśna – Źródła stwierdzono podwyższone wartości chloru wolnego w wodzie, związane z prowadzoną wzmożoną dezynfekcją wody. Zwiększona zawartość chloru może wpływać negatywnie na smak i zapach wody.

Woda warunkowo przydatna do spożycia. Zaleca się, aby przed spożywaniem wody wodociągowej przepłukać instalację wewnętrzną budynku. W przypadku intensywnego zapachu chloru, przed spożyciem wody pozostawić ją w otwartym pojemniku na kilka godzin odparowania, można też stosować dzbanki filtracyjne lub filtry z wkładem z węglem aktywnym.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. „w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz.2294)”.

Wróć do listy aktualności