Ważny komunikat dla mieszkańców miejscowości Źródła i Okleśna!

Ważny komunikat dla mieszkańców miejscowości Źródła i Okleśna!

"Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chrzanowie informuje, że w badaniach jakości wody wodociagu z Żódła i Okleśna, gmina Alwernia w powiecie chrzanowskim stwierdzono obecność bakterii grupy coli. Woda nieprzydatna do spożycia. Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu. Uwaga: Woda może być używana wyłącznie do prac porządkowych (np. do mycia podłóg) i spłukiwania toalet."

Spółka Wodna do eksploatacji wodociągów Okleśna -  Źródła  już pracuje nad rozwiązaniem problemu.

Wróć do listy aktualności