Wznowiono budowę chodnika przy 780-tce w Porębie Żegoty

Wznowiono budowę chodnika przy 780-tce w Porębie Żegoty

W Porębie Żegoty zakończyły się prace archeologiczne związane z odkryciem szczątków ludzkich w trakcie inwestycji polegającej na budowie odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 780. Wznowiono prace budowlane wzdłuż szosy.

Tymczasem pierwszy etap badań archeologicznych rozpoczęto 12 kwietnia i zakończony został odbiorem konserwatorskim w dniu 28 kwietnia. W trakcie badań ujawniono, że teren inwestycji zlokalizowany jest na starym cmentarzu. Warstwa cmentarna zaczynała się na głębokości około 80 cm od poziomu terenu sięgając miejscami nawet 210 cm, dochodząc do wód gruntowych. Wyróżniono 26 grobów oraz 11 skupisk kości. Większość zgromadzonych kości stanowiły szczątki luźne z rozczłonkowanych w trakcie istnienia cmentarza grobów, bez układu anatomicznego. Materiał kostny został zinwentaryzowany i zabezpieczony w kostnicy. Pozyskano 14 zabytków wydzielonych, stanowiących powszechnie spotykane wyposażenie parafialnych cmentarzy takich jak krzyżyki, medaliki, koraliki od różańca, gwoździe z trumien. Na szczególne wyróżnienie zasługuje fragment fajki ceramicznej datowany na przełom XVIII i XIX wieku. Został on znaleziony już pierwszego dnia wykopalisk.

Między odcinkiem 5 i 6 na głębokości około 170 cm od poziomu terenu natknięto się na dużych rozmiarów dół, prawdopodobnie epidemiczny przykryty 20 cm warstwą wapna, w którym natrafiono na masowy depozyt kości, sięgający wód gruntowych, poniżej poziomu inwestycji. W związku z faktem, że nie odkryto granic cmentarza, badania archeologiczne postanowiono kontynuować w kierunku zachodnim, zgodnie z linią projektowanej inwestycji do momentu, w którym przestaną występować pochówki oraz warstwa cmentarna. Drugi etap badań objął swym zakresem obszar około 7 metrów bieżących do wylotu ulicy Floriańskiej.

W czerwcu i lipcu 2023 roku w trakcie eksploracji kolejnych odcinków badawczych natrafiono w końcu na granicę cmentarza. W profilach wykopu czytelny jest końcowy zarys warstwy cmentarnej i archeologicznego calca. Badania kontynuowano do początku nawierzchni bitumicznej by mieć pewność, że nie mamy do czynienia jedynie z punktową przerwą w występowaniu warstwy cmentarnej. Dotarcie wykopem do wylotu ulicy Floriańskiej potwierdziło, że cmentarz kończy się na około 32 metrze wykopu. W tym etapie wyeksplorowano kolejne 4 groby i jedno skupisko kości oraz zgromadzono łącznie 15 worków luźnych kości, które zostały przewiezione do pracowni antropologicznej w celu przeprowadzenia specjalistycznej analizy antropologicznej.

Pomimo odkrycia granicy cmentarza wskazane jest zapewnienie ścisłego nadzoru archeologicznego w trakcie realizacji inwestycji na przebadanym obszarze ze względu na fakt, że piaszczyste profile wykopu ciągle się obsypują co ujawnia nowe szczątki ludzkie, które powinny być niezwłocznie zabezpieczone przez archeologów Wykonawca robót budowlanych tj. Firma Star z Żabna, prace może kontynuować przy realizacji inwestycji na całym jej odcinku. Wykonawca deklaruje niezwłoczne rozpoczęcie prac, natomiast na dzień 18.07.2023r. nie przedstawił, w jakim konkretnie terminie wróci na plac budowy.

Wróć do listy aktualności