Zaproszenie na II Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Alwerni

Zaproszenie na II Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Alwerni

Przewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni zaprasza na II Nadzwyczajną  Sesję Rady Miejskiej w Alwerni, która odbędzie się w dniu 14 maja 2024 roku o godzinie 10 00 w sali nr 5 Urzędu Miejskiego w Alwerni.

 

Przedmiotem obrad II Sesji Rady Miejskiej w Alwerni będzie:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Składanie wniosków o zmianę porządku obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Alwerni.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Alwerni.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Budżetu.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Oświaty.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Statutowo-Regulaminowej
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Alwernia.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Alwerni.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Alwernia.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2024 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Samorządowego Ośrodka Kultury.
 8. Zakończenie obrad.

Wróć do listy aktualności