Zaproszenie na II Sesję Rady Miejskiej w Alwerni

Zaproszenie na II Sesję Rady Miejskiej w Alwerni

Przewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni zaprasza na II Sesję Rady Miejskiej w Alwerni, która odbędzie się w dniu 23 lutego 2023 roku o godzinie 10 00 w sali nr 5 Urzędu Miejskiego w Alwerni.

Przedmiotem obrad II  Sesji Rady Miejskiej w Alwerni będzie:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Składanie wniosków o zmianę porządku obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wręczenie Złotego Medalu za Długoletnią Służbę.
 6. Wystąpienia przybyłych gości.
 7. Składanie wniosków o wprowadzenie poprawek i sprostowań w protokole z I Sesji Rady Miejskiej.
 8. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Miejskiej.
 9. Wystąpienia przedstawicieli Sołectw Gminy Alwernia.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2023r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego program współpracy Gminy Alwernia

z organizacyjnymi pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzającymi działalności pożytku publicznego na rok 2023.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/77/2017 Rady Miejskiej w Alwerni

z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przyjęcia nowego regulaminu utrzymania czystości

i porządku w Gminie Alwernia zmienionej uchwałą Nr XI/107/2019 Rady Miejskiej

w Alwerni z dnia 10 października 2019 roku oraz uchwałą Nr I/5/2020 Rady Miejskiej

w Alwerni z dnia 30 stycznia 2020 roku

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/3/2023 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chrzanowskiemu na realizację zadania: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DP 1055K”.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu finansowania zadań własnych Gminy Alwernia w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Oświaty na 2023 r.
 4. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022.
 5. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń
 6. Informacja z pracy Burmistrza Gminy Alwernia za okres międzysesyjny.
 7. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 8. Odpowiedzi Burmistrza Gminy Alwernia na zapytania i interpelacje radnych.
 9. Odczytanie i rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Miejskiej w Alwerni.
 10. Informacje, oświadczenia, komunikaty.

 

Wróć do listy aktualności