Zaproszenie na III Sesję Rady Miejskiej w Alwerni

Zaproszenie na III Sesję Rady Miejskiej w Alwerni

Przewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni zaprasza na III Sesję Rady Miejskiej w Alwerni, która odbędzie się w dniu 23 maja 2024 roku o godzinie 10 00 w sali nr 5 Urzędu Miejskiego

w Alwerni.

Przedmiotem obrad III Sesji Rady Miejskiej w Alwerni będzie:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Składanie wniosków o zmianę porządku obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Składanie wniosków o wprowadzenie poprawek i sprostowań w protokole z V Sesji Rady Miejskiej.
 6. Składanie wniosków o wprowadzenie poprawek i sprostowań w protokole z I Sesji Rady Miejskiej.
 7. Składanie wniosków o wprowadzenie poprawek i sprostowań w protokole z II Sesji Rady Miejskiej.
 8. Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Miejskiej.
 9. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Miejskiej.
 10. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Miejskiej.
 11. Wystąpienia przedstawicieli Sołectw Gminy Alwernia
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2024 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Krakowie z przeznaczeniem na remont pomieszczeń biurowych Komisariatu Policji w Alwerni.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Krakowie z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego na potrzeby Komisariatu Policji w Alwerni .
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego”.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Chrzanowskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie na „zakup sprzętu do pracowni endoskopii dla dzieci”.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości o nr 886/5 obręb Poręba Żegoty stanowiącej własność prywatną na rzecz Gminy Alwernia.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości o nr 1926 obręb w Kwaczale stanowiącej własność prywatną na rzecz Gminy Alwernia.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na cele rolnicze fragmentu nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr działki 411/1 o pow. 086 ha (do dzierżawy 0,66 ha) obręb Źródła gmina Alwernia.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na cele rolnicze fragmentu nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr działki 399/1 o pow. 2,1200 ha (do dzierżawy 2,1065 ha) obręb Źródła gmina Alwernia.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Gminy Alwernia.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetu.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej
 25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Statutowo-Regulaminowej.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów na Sołtysa oraz do Rady Sołeckiej w miejscowości Grojec.
 30. Informacja z pracy Burmistrza Gminy Alwernia za okres międzysesyjny.
 31. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 32. Odpowiedzi Burmistrza Gminy Alwernia na zapytania i interpelacje radnych.
 33. Odczytanie i rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Miejskiej w Alwerni.
 34. Informacje, oświadczenia, komunikaty.

Wróć do listy aktualności