Zaproszenie na III Sesję Rady Miejskiej w Alwerni

Przewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni zaprasza na III Sesję Rady Miejskiej w Alwerni, która odbędzie się w dniu 7 marca  2024 roku o godzinie 10 00 w sali nr 5 Urzędu Miejskiego

w Alwerni.

 

Przedmiotem obrad III Sesji Rady Miejskiej w Alwerni będzie:

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Składanie wniosków o zmianę porządku obrad.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2024 r .
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozy finansowej.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/16/2024 z dnia 24.01.2024 roku

w sprawie przyjęcia programu osłonowego pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 w Gminie Alwernia.

  1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Usług Społecznych na rok 2024

w Gminie Alwernia.

  1. Zakończenie obrad.

Wróć do listy aktualności