Zaproszenie na IV Sesję Rady Miejskiej w Alwerni

Zaproszenie na IV Sesję Rady Miejskiej w Alwerni

Przewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni zaprasza na IV Sesję Rady Miejskiej w Alwerni, która odbędzie się w dniu 27 marca 2024 roku o godzinie 10 00 w sali nr 5 Urzędu Miejskiego w Alwerni.

 

Przedmiotem obrad IV Sesji Rady Miejskiej w Alwerni będzie:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Składanie wniosków o zmianę porządku obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wystąpienia przybyłych gości.
 6. Składanie wniosków o wprowadzenie poprawek i sprostowań w protokole z I Sesji Rady Miejskiej.
 7. Składanie wniosków o wprowadzenie poprawek i sprostowań w protokole z II Sesji Rady Miejskiej.
 1. Składanie wniosków o wprowadzenie poprawek i sprostowań w protokole z III Sesji Rady Miejskiej.
 1. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Miejskiej.
 2. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Miejskiej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia ważności wyborów Przewodniczącego Zarządu Miasta Alwernia i Członków Zarządu Miasta Alwernia.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia ważności wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w jednostkach pomocniczych gminy Alwernia.
 1. Wystąpienia przedstawicieli Sołectw Gminy Alwernia.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.
 3. Informacja z pracy Burmistrza Gminy Alwernia za okres międzysesyjny.
 4. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 5. Odpowiedzi Burmistrza Gminy Alwernia na zapytania i interpelacje radnych.
 6. Odczytanie i rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Miejskiej w Alwerni.
 7. Informacje, oświadczenia, komunikaty.

 

Wróć do listy aktualności