Zaproszenie na IV Sesję Rady Miejskiej w Alwerni

Zaproszenie na IV Sesję Rady Miejskiej w Alwerni

Przewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni zaprasza na IV Sesję Rady Miejskiej w Alwerni, która odbędzie się w dniu 27 czerwca 2024 roku o godzinie 10 00 w sali nr 5 Urzędu Miejskiego w Alwerni.

Przedmiotem obrad IV Sesji Rady Miejskiej w Alwerni będzie:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Składanie wniosków o zmianę porządku obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wystąpienia przybyłych gości.
 6. Składanie wniosków o wprowadzenie poprawek i sprostowań w protokole z III Sesji Rady Miejskiej.
 7. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Miejskiej.
 8. Wystąpienia przedstawicieli Sołectw Gminy Alwernia.
 9. Debata nad raportem o stanie Gminy Alwernia za 2023r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia Burmistrzowi Gminy Alwernia wotum zaufania.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania

z wykonania Budżetu Gminy Alwernia za rok 2023.

 1. Podjęcie uchwały w  sprawie  absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Alwernia za rok 2023.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2024 r.
 3. Podjęcie uchwały sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
 4. Podjęcie uchwały w sprawie  opłaty targowej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X/64/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 30 sierpnia 2017 roku zmienionej Uchwałą Nr VI/70/2021 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości o nr 134/3 obręb Poręba Żegoty stanowiącej własność prywatną na rzecz Gminy Alwernia.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie  zasad zbywania lokali mieszkalnych  stanowiących własność Gminy Alwernia.
 8. Podjęcie uchwały wydania zgody na oddanie w najem  w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego na okres powyżej 3 lat.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniego programu zagospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Alwernia.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności mieszkańców Gminy Alwernia za pobyt mieszkaniach  treningowych lub wspomaganych oraz ośrodkach wsparcia.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji  Oświaty.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Statutowo-Regulaminowej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 15. Informacja z pracy Burmistrza Gminy Alwernia za okres międzysesyjny.
 16. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 17. Odpowiedzi Burmistrza Gminy Alwernia na zapytania i interpelacje radnych.
 18. Odczytanie i rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Miejskiej w Alwerni.
 19. Informacje, oświadczenia, komunikaty.

Wróć do listy aktualności