Zaproszenie na IV Sesję Rady Miejskiej w Alwerni

Zaproszenie na IV Sesję Rady Miejskiej w Alwerni

Przewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni zaprasza na IV Sesję Rady Miejskiej w Alwerni, która odbędzie się w dniu 30 marca  2023 roku o godzinie 10 30 w sali nr 5 Urzędu Miejskiego w Alwerni.

Przedmiotem obrad IV  Sesji Rady Miejskiej w Alwerni będzie:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Składanie wniosków o zmianę porządku obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wystąpienia przybyłych gości.
 6. Składanie wniosków o wprowadzenie poprawek i sprostowań w protokole z II Sesji Rady Miejskiej.
 7. Składanie wniosków o wprowadzenie poprawek i sprostowań w protokole z III Sesji Rady Miejskiej.
 8. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Miejskiej.
 9. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Miejskiej
 10. Wystąpienia przedstawicieli Sołectw Gminy Alwernia.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2023r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przebiegu ulicy w miejscowości Poręba Żegoty.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przebiegu ulicy w miejscowości Regulice.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Brodła, Mirów, Okleśna, Podłęże i Źródła.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2023r.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Samorządowego Ośrodka Kultury w Alwerni.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Alwerni .
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr działki 1275/1 o pow. 0,18 ha obręb Regulice gmina Alwernia.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wykonania zadania polegającego na nasadzeniu i utrzymaniu zieleni na wyspach kanalizujących ruch, na skrzyżowaniu drogi powiatowej i gminnej ul. Zbigniewa Gęsikowskiego i ul. Krakowskiej z ul. Marii Skłodowskiej-Curie w miejscowości Alwernia.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XV/119/2022 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie: ustalenia cen biletów, opłat i uprawnień do bezpłatnych przejazdów w przewozie autobusami w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Alwernia oraz w sprawie ustalenia Regulaminu przewozów w tym transporcie.
 1. Informacja z pracy Burmistrza Gminy Alwernia za okres międzysesyjny.
 2. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 3. Odpowiedzi Burmistrza Gminy Alwernia na zapytania i interpelacje radnych.
 4. Odczytanie i rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Miejskiej w Alwerni.
 5. Informacje, oświadczenia, komunikaty.

 

Wróć do listy aktualności