Zaproszenie na Komisję Budżetu

Zaproszenie na Komisję Budżetu

Przewodniczący  Komisji Budżetu   uprzejmie zaprasza na posiedzenie, które odbędzie  się 23 czerwca 2023r. o godz.16.15 w Urzędzie Miejskim w Alwerni –sala 5.

 

Tematem posiedzenia Komisji będzie :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wydanie opinii w sprawie raportu o stanie Gminy za 2022 r.
 1. Wydanie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie  udzielenia Burmistrzowi Gminy Alwernia wotum zaufania.
 2. Wydanie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Alwernia za rok 2022.
 3. Wydanie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie  absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Alwernia za rok 2022.
 4. Wydanie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2023 r.
 5. Wydanie opinii w sprawie  projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 6. Wydanie opinii w sprawie  projektu uchwały w sprawie   określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu gminy Alwernia za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych.
 7. Wydanie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chrzanowskiemu na realizację zadania: „Remont odcinka DP 1021K 3-go Maja w Kwaczale”.
 8. Wydanie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie  powołania zespołu do spraw wyboru ławników sądowych.
 9. Wydanie opinii w sprawie  projektu uchwały w sprawie  ustalenia wysokości budżetu obywatelskiego na zadania do zrealizowania w 2024 roku.
 1. Zaopiniowanie innych projektów uchwał przedstawionych przez Burmistrza.
 2. Sprawy bieżące.

Wróć do listy aktualności