Zaproszenie na Komisję Budżetu

Zaproszenie na Komisję Budżetu

         Przewodniczący  Komisji Budżetu   uprzejmie zaprasza na posiedzenie, które odbędzie  się

28 sierpnia  2023r. o godz.16.15 w Urzędzie Miejskim w Alwerni –sala 5.

 

Tematem posiedzenia Komisji będzie :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wydanie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2023 r.
 3. Wydanie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 4. Wydanie  opinii w sprawie przyznania dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnejw Alwerni na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego.
 1. Wydanie opinii w sprawie przyznania dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Alwerni na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego.
 1. Wydanie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie   przyznania dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grojcu na zakup aparatu ochrony dróg oddechowych wraz z maską.
 2. Wydanie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie  uchylenia uchwały Nr II/12/2016 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 25 lutego 2016.
 3. Wydanie opinii w sprawie  projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Alwernia na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
 4. Wydanie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr II/16/2023 z dnia  23 lutego 2023 r. w sprawie  zasad i trybu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Alwernia oraz ustanowienia Złotej Księgi Gminy Alwernia.
 1. Wydanie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie  zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
 2. Zaopiniowanie innych projektów uchwał przedstawionych przez Burmistrza.
 3. Sprawy bieżące.

Wróć do listy aktualności