Zaproszenie na Komisję Budżetu

Zaproszenie na Komisję Budżetu

Przewodniczący  Komisji Budżetu   uprzejmie zaprasza na posiedzenie, które odbędzie  się

25 września  2023r. o godz.16.15 w Urzędzie Miejskim w Alwerni –sala 5.

 

Tematem posiedzenia Komisji będzie :

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Wydanie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2023 r.
  3. Wydanie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
  4. Wydanie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie  uchylenia uchwały Nr X/80/2023  Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 31 sierpnia 2023 r.
  5. Zaopiniowanie innych projektów uchwał przedstawionych przez Burmistrza.
  6. Sprawy bieżące.

Wróć do listy aktualności