Zaproszenie na Komisję Budżetu

Zaproszenie na Komisję Budżetu

         Przewodniczący  Komisji Budżetu   uprzejmie zaprasza na posiedzenie, które odbędzie  się 23 października  2023r. o godz.16.15 w Urzędzie Miejskim w Alwerni –sala 5.

 

Tematem posiedzenia Komisji będzie :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wydanie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2023 r.
 3. Wydanie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 4. Wydanie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok .
 5. Wydanie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 6. Wydanie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chrzanowskiemu na realizację zadania: „Remont drogi powiatowej 1035K (ul. Krzeszowicka) w km od 0 +767,00 do km 1+467,00  w miejscowości Brodła, Powiat Chrzanowski”.
 1. Wydanie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.
 2. Wydanie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego na kadencję 2024-2027.
 3. Wydanie opinii w sprawie pisma Gminy Czernichów w sprawie budowy zatok autobusowych oraz chodnika na drodze wojewódzkiej nr 780 w miejscowości Przeginia Duchowna i Brodła.
 4. Zaopiniowanie innych projektów uchwał przedstawionych przez Burmistrza.
 5. Sprawy bieżące.

Wróć do listy aktualności