Zaproszenie na Komisję Budżetu

Zaproszenie na Komisję Budżetu

   Wiceprzewodniczący  Komisji Budżetu   uprzejmie zaprasza na posiedzenie, które odbędzie  się 19 grudnia  2023r. o godz.8.00 w Urzędzie Miejskim w Alwerni –sala 5.

Tematem posiedzenia Komisji będzie :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wydanie opinii w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Alwernia na 2024 r.
 3. Wydanie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
 4. Wydanie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2023 r.
 5. Wydanie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 6. Wydanie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy  o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
 1. Wydanie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/119/2022 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie: ustalenia cen biletów, opłat i uprawnień do bezpłatnych przejazdów w przewozie autobusami w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Alwernia oraz w sprawie ustalenia Regulaminu przewozów w tym transporcie, zmienionej Uchwałą Nr IV/38/2023 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 30 marca 2023 r.
 1. Wydanie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chrzanowskiemu na realizację zadania  z zakresu postępowania ze zwierzętami wolno żyjącymi.
 2. Wydanie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chrzanowskiemu na realizację zadania p. n. „Funkcjonowanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego dla Powiatu Chrzanowskiego ”.
 3. Wydanie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie  ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 oraz podwyższenia kwoty kryterium dochodowego i ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w ramach realizacji tego programu .
 4. Zaopiniowanie innych projektów uchwał przedstawionych przez Burmistrza.
 5. Sprawy bieżące.

Wróć do listy aktualności