Zaproszenie na Komisję Gospodarki Komunalnej

Zaproszenie na Komisję Gospodarki Komunalnej

Przewodniczący Komisji  Gospodarki Komunalnej zaprasza na posiedzenie Komisji , które odbędzie się dnia  23 maja 2023 r. o godz. 8.00 (wtorek) w Urzędzie Miejskim w Alwerni – sala 5.

 1. Informacje o ilości wniosków przedłożonych o odszkodowanie z tytułu uszkodzenia pojazdów na skutek złej nawierzchni dróg za ostatnie 12 miesięcy.
 2. Przedstawienie harmonogramu bieżących napraw dróg.
 3. Przegląd systemu utrzymania porządku przy ciągach komunikacyjnych na przystankach i terenach rekreacyjnych gminy.
 4. Informacja o stanie zaawansowania inwestycji gminnych.
 5. Przedstawienie realizacji programu usuwania wyrobów azbestowych na terenie gminy.
 1. Wydanie opinii do uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2023 r.
 2. Wydanie opinii do uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 3. Wydanie opinii do uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na realizację zadania p. n. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego”.
 4. Wydanie opinii do uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/120/2022 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 29 grudnia 2022 r. oraz uchylenia uchwały Nr V/44/2023 Rady Miejskiej  w Alwerni z dnia 27 kwietnia 2023 r.
 1. Wydanie opinii do uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na realizację zadania pn.: „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 780 – Kwaczała ul. Krakowska, Powiat Chrzanowski, Gmina Alwernia”
 2. Wydanie opinii do uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Stowarzyszenia dla Edukacji "MOST" w Kwaczale.
 3. Wydanie opinii do uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Samorządowego Ośrodka Kultury w Alwerni.
 4. Wydanie opinii do innych projektów uchwał przedłożonych przez Burmistrza.
 5. Sprawy bieżące.

Wróć do listy aktualności