Zaproszenie na Komisję Gospodarki Komunalnej

Zaproszenie na Komisję Gospodarki Komunalnej

Przewodniczący Komisji  Gospodarki Komunalnej zaprasza na posiedzenie Komisji , które odbędzie się dnia  22 maja 2024 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Miejskim w Alwerni – sala 5.

 1. Wydanie opinii do uchwały w sprawie   zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2024 r.
 1. Wydanie opinii do uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 2. Wydanie opinii do uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Krakowie z przeznaczeniem na remont pomieszczeń biurowych Komisariatu Policji w Alwerni.
 3. Wydanie opinii do uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Krakowie z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego na potrzeby Komisariatu Policji w Alwerni .
 4. Wydanie opinii do uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego”.
 5. Wydanie opinii do uchwały w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Chrzanowskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie na „zakup sprzętu do pracowni endoskopii dla dzieci”.
 6. Wydanie opinii do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości o nr 886/5 obręb Poręba Żegoty stanowiącej własność prywatną na rzecz Gminy Alwernia.
 7. Wydanie opinii do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości o nr 1926 obręb w Kwaczale stanowiącej własność prywatną na rzecz Gminy Alwernia.
 8. Wydanie opinii do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na cele rolnicze fragmentu nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr działki 411/1 o pow. 086 ha (do dzierżawy 0,66 ha) obręb Źródła gmina Alwernia.
 9. Wydanie opinii do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na cele rolnicze fragmentu nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr działki 399/1 o pow. 2,1200 ha (do dzierżawy 2,1065 ha) obręb Źródła gmina Alwernia.
 10. Wydanie opinii do innych projektów uchwał przedłożonych przez Burmistrza.
 11. Sprawy bieżące.

Wróć do listy aktualności